هواشناسی زير سنگ كلی

هواشناسی امروزدر زير سنگ كلی، زابل

هواشناسی زير سنگ كلی، زابل پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
24.04.2018 01:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 11° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
25.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 16° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 10° 3 m/s
26.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
27.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
28.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
29.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 11° 1 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
01.05.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتزير سنگ كلی
عرض جغرافیایی
32.71
طول جغرافیایی
66.77
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1120573

هواشناسی افغانستان