هواشناسی كشتا كاريز كلی

هواشناسی امروزدر كشتا كاريز كلی، زابل

هواشناسی كشتا كاريز كلی، زابل پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
22.10.2017 16:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 15° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 12° 5 m/s
23.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 17° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 13° 6 m/s
24.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
25.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 17° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 10° 4 m/s
26.10.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
27.10.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
28.10.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
29.10.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتكشتا كاريز كلی
عرض جغرافیایی
32.0888889
طول جغرافیایی
67.6927778
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1120476

هواشناسی افغانستان