هواشناسی گنبد

هواشناسی امروزدر گنبد، زابل

هواشناسی گنبد، زابل پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
26.04.2018 23:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
27.04.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 17° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 29° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
28.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 18° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
29.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 0 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 31° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
01.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
02.05.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 19° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
03.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتگنبد
عرض جغرافیایی
32.1816667
طول جغرافیایی
66.4291667
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1120490

هواشناسی افغانستان