هواشناسی Kohe Zard

هواشناسی امروزدر Kohe Zard، تخار

هواشناسی Kohe Zard، تخار پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
19.02.2018 02:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -21° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm -20° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Snow 1 mm -16° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Light snow showers <1 mm -18° 1 m/s
20.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -18° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm -20° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Snow 1 mm -16° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Light snow showers <1 mm -15° 1 m/s
21.02.2018 00:30:00–06:30:24 Snow showers 1 mm -17° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -19° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm -18° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -19° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -21° 1 m/s
22.02.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm -22° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm -19° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm -18° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm -20° 1 m/s
23.02.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm -20° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm -18° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm -17° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm -18° 1 m/s
24.02.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm -18° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm -17° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm -15° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Light snow <1 mm -17° 1 m/s
25.02.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm -18° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm -17° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow 1 mm -16° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 1 mm -16° 1 m/s
26.02.2018 04:30:00–10:30:24 Light snow <1 mm -16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light snow <1 mm -14° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow 1 mm -13° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm -14° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتKohe Zard
عرض جغرافیایی
36.1127778
طول جغرافیایی
70.3841667
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1120968

هواشناسی افغانستان