هواشناسی Darya-i- Bangi

هواشناسی امروزدر Darya-i- Bangi، تخار

هواشناسی Darya-i- Bangi، تخار پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
12.12.2017 11:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
13.12.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
14.12.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm -1° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
15.12.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm -1° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
16.12.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm -2° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
17.12.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
18.12.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 13° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
19.12.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتDarya-i- Bangi
عرض جغرافیایی
36.73
طول جغرافیایی
69.2
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1147130

هواشناسی افغانستان