هواشناسی سر پل

هواشناسی امروزدر سر پل، سر پل

هواشناسی سر پل، سر پل پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
18.04.2015 10:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm 15° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Cloudy 0 mm 17° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Cloudy 0 mm 14° 2 m/s
19.04.2015 01:30:00–07:30:24 Rain 3 mm 13° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Light rain <1 mm 12° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Heavy rain 5 mm 15° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Rain showers 1 mm 12° 1 m/s
20.04.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
21.04.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
22.04.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
23.04.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
24.04.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 5 m/s
25.04.2015 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتسر پل
عرض جغرافیایی
35.5369444
طول جغرافیایی
66.7163889
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1127111

هواشناسی افغانستان