هواشناسی زمک

هواشناسی امروزدر زمک، پکتیکا

هواشناسی زمک، پکتیکا پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
27.04.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 13° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 20° 5 m/s
28.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 14° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 21° 5 m/s
29.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 16° 5 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 22° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
01.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
02.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 23° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
03.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 6 m/s
04.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتزمک
عرض جغرافیایی
32.3780556
طول جغرافیایی
68.2622222
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1120568

هواشناسی افغانستان