هواشناسی قريۀ بنكل

هواشناسی امروزدر قريۀ بنكل، پکتیکا

هواشناسی قريۀ بنكل، پکتیکا پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
18.03.2018 22:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
19.03.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 3 mm 14° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Heavy rain 5 mm 0 m/s
20.03.2018 00:30:00–06:30:24 Heavy rain 9 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy rain 7 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy rain 7 mm 10° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain 1 mm 1 m/s
21.03.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
22.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 13° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 14° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
23.03.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
24.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 10° 2 m/s
25.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 19° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتقريۀ بنكل
عرض جغرافیایی
32.2
طول جغرافیایی
68.96
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1147119

هواشناسی افغانستان