هواشناسی باندی وياله

هواشناسی امروزدر باندی وياله، پکتیکا

هواشناسی باندی وياله، پکتیکا پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
21.09.2017 06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
22.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 13° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 24° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
23.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
24.09.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 24° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
25.09.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
26.09.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
27.09.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 5 m/s
28.09.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتباندی وياله
عرض جغرافیایی
32.12
طول جغرافیایی
68.68
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1147152

هواشناسی افغانستان