هواشناسی زاوو

هواشناسی امروزدر زاوو، پکتيا

هواشناسی زاوو، پکتيا پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
24.02.2018 11:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
25.02.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Sleet 2 mm 1 m/s
26.02.2018 00:30:00–06:30:24 Sleet 1 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Sleet 4 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Sleet 1 mm 1 m/s
27.02.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
28.02.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm -2° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Sleet 3 mm 2 m/s
01.03.2018 04:30:00–10:30:24 Rain 4 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 2 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy snow 5 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 1 mm 1 m/s
02.03.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
03.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتزاوو
عرض جغرافیایی
33.55
طول جغرافیایی
69.35
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1120764

هواشناسی افغانستان