هواشناسی Gora Audak

هواشناسی امروزدر Gora Audak، بقیه

هواشناسی Gora Audak، بقیه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
24.04.2018 01:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 29° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
25.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
26.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 17° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 5 m/s
27.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 7 m/s
28.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
29.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 4 m/s
01.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 29° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتGora Audak
عرض جغرافیایی
29.5577778
طول جغرافیایی
64.4683333
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1114998

هواشناسی افغانستان