هواشناسی بند توغی

هواشناسی امروزدر بند توغی، اروزګان

هواشناسی بند توغی، اروزګان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد

Det oppstod en feil mens værdata ble forsøkt hentet fra yr.no. Teknisk info: Parsing av XML feilet.

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتبند توغی
عرض جغرافیایی
32.96
طول جغرافیایی
65.49
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1147154

هواشناسی افغانستان