هواشناسی بكول شته

هواشناسی امروزدر بكول شته، نورستان

هواشناسی بكول شته، نورستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
21.01.2018 17:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
22.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
23.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
24.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
25.01.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
26.01.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -4° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s
27.01.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Snow 1 mm 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy snow 11 mm 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy snow 13 mm -1° 0 m/s
28.01.2018 04:30:00–10:30:24 Heavy snow 11 mm -1° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy snow showers 5 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow showers 3 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 2 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتبكول شته
عرض جغرافیایی
35.44
طول جغرافیایی
71.39
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1147389

هواشناسی افغانستان