هواشناسی Zyarate Amiran Saheb

هواشناسی امروزدر Zyarate Amiran Saheb، نیمروز

هواشناسی Zyarate Amiran Saheb، نیمروز پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
27.04.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 21° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
28.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 20° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 33° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 2 m/s
29.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 2 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
01.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 35° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 8 m/s
02.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
03.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
04.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتZyarate Amiran Saheb
عرض جغرافیایی
30.9777778
طول جغرافیایی
62.1316667
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1148762

هواشناسی افغانستان