هواشناسی Zyarate Amiran Saheb

هواشناسی امروزدر Zyarate Amiran Saheb، نیمروز

هواشناسی Zyarate Amiran Saheb، نیمروز پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
17.01.2018 13:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
18.01.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 13° 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
19.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
20.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 12° 4 m/s
21.01.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 17° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 10° 5 m/s
22.01.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 13° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
23.01.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
24.01.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتZyarate Amiran Saheb
عرض جغرافیایی
30.9777778
طول جغرافیایی
62.1316667
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1148762

هواشناسی افغانستان