هواشناسی Reg Zard

هواشناسی امروزدر Reg Zard، نیمروز

هواشناسی Reg Zard، نیمروز پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
21.02.2018 02:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 11° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
22.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 23° 4 m/s
23.02.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 21° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 1 mm 19° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 16° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
24.02.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 17° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 18° 7 m/s
25.02.2018 04:30:00–10:30:24 Light rain <1 mm 16° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 1 mm 18° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 1 mm 18° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 1 mm 17° 4 m/s
26.02.2018 04:30:00–10:30:24 Light rain <1 mm 16° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 4 mm 17° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 13° 3 m/s
27.02.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 11° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 7 m/s
28.02.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتReg Zard
عرض جغرافیایی
31.5113889
طول جغرافیایی
62.8705556
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1120967

هواشناسی افغانستان