هواشناسی Daste Zulak

هواشناسی امروزدر Daste Zulak، نیمروز

هواشناسی Daste Zulak، نیمروز پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
27.04.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 25° 8 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 20° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
28.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 2 m/s
29.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
01.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 27° 10 m/s
02.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 8 m/s
03.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 34° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
04.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 27° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتDaste Zulak
عرض جغرافیایی
31.3663889
طول جغرافیایی
61.9444444
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1120527

هواشناسی افغانستان