هواشناسی بره اوگری

هواشناسی امروزدر بره اوگری، ننګرهار

هواشناسی بره اوگری، ننګرهار پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
12.12.2017 11:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 2 mm 12° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain 3 mm 10° 2 m/s
13.12.2017 00:30:00–06:30:24 Rain 1 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 2 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain 1 mm 1 m/s
14.12.2017 00:30:00–06:30:24 Rain showers 2 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
15.12.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
16.12.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
17.12.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 10° 2 m/s
18.12.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 15° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
19.12.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 17° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتبره اوگری
عرض جغرافیایی
34.42
طول جغرافیایی
70.82
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1147036

هواشناسی افغانستان