هواشناسی بر ككرك

هواشناسی امروزدر بر ككرك، ننګرهار

هواشناسی بر ككرك، ننګرهار پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
17.03.2018 21:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
18.03.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 22° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 19° 1 m/s
19.03.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 14° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 19° 2 m/s
20.03.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 14° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 21° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 15° 2 m/s
21.03.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
22.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
23.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
24.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 19° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتبر ككرك
عرض جغرافیایی
34.37
طول جغرافیایی
70.1
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1146910

هواشناسی افغانستان