هواشناسی بر ككرك

هواشناسی امروزدر بر ككرك، ننګرهار

هواشناسی بر ككرك، ننګرهار پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
13.12.2017 10:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Heavy rain 7 mm 1 m/s
14.12.2017 00:30:00–06:30:24 Rain 2 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain showers 1 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Sleet showers 1 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain 3 mm 2 m/s
15.12.2017 00:30:00–06:30:24 Snow 3 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -5° 2 m/s
16.12.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -6° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
17.12.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -2° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
18.12.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 11° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
19.12.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 11° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
20.12.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتبر ككرك
عرض جغرافیایی
34.37
طول جغرافیایی
70.1
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1146910

هواشناسی افغانستان