هواشناسی زيد آباد

هواشناسی امروزدر زيد آباد، لوگر

هواشناسی زيد آباد، لوگر پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
20.10.2017 02:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 12° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
21.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 13° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
22.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
23.10.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 16° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
24.10.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
25.10.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
26.10.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
27.10.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتزيد آباد
عرض جغرافیایی
34.2725
طول جغرافیایی
69.1411111
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1120681

هواشناسی افغانستان