هواشناسی زری کوتی

هواشناسی امروزدر زری کوتی، لوگر

هواشناسی زری کوتی، لوگر پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
19.02.2018 03:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
20.02.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 1 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Snow showers 2 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Snow showers 3 mm -1° 2 m/s
21.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -4° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm -1° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -1° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
22.02.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm -2° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm -2° 1 m/s
23.02.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm -3° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Snow 2 mm -2° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow 2 mm -2° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 1 mm -3° 1 m/s
24.02.2018 04:30:00–10:30:24 Light snow <1 mm -4° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm -2° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow 3 mm -2° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 4 mm -3° 2 m/s
25.02.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Snow 1 mm -2° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow 1 mm -1° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 4 mm -2° 1 m/s
26.02.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm -2° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Snow 3 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow 1 mm 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 3 mm -1° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتزری کوتی
عرض جغرافیایی
33.94
طول جغرافیایی
69.36
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1120878

هواشناسی افغانستان