هواشناسی برکی برک

هواشناسی امروزدر برکی برک، لوگر

هواشناسی برکی برک، لوگر پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد

Det oppstod en feil mens værdata ble forsøkt hentet fra yr.no. Teknisk info: Parsing av XML feilet.

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتبرکی برک
عرض جغرافیایی
33.9675
طول جغرافیایی
68.9486111
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
22305
Geonameid
1147066

هواشناسی افغانستان