هواشناسی خوست

هواشناسی امروزدر خوست، خوست

هواشناسی خوست، خوست پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
19.02.2018 11:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 13° 1 m/s
20.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 17° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain showers 2 mm 12° 2 m/s
21.02.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
22.02.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 15° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 17° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
23.02.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 16° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 1 mm 14° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain <1 mm 10° 1 m/s
24.02.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 12° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 3 mm 13° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain showers 4 mm 10° 1 m/s
25.02.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 14° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 1 mm 14° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 2 mm 10° 1 m/s
26.02.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 10° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 2 mm 14° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 13° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain <1 mm 10° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتخوست
عرض جغرافیایی
33.3380556
طول جغرافیایی
69.9202778
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
96123
Geonameid
1136469

هواشناسی افغانستان