هواشناسی قلعه دبی

هواشناسی امروزدر قلعه دبی، خوست

هواشناسی قلعه دبی، خوست پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
22.01.2017 22:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
23.01.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain 4 mm 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
24.01.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain 1 mm 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
25.01.2017 04:30:00–10:30:24 Light rain <1 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 2 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
26.01.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
27.01.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 11° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
28.01.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
29.01.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 13° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتقلعه دبی
عرض جغرافیایی
33.38
طول جغرافیایی
70.05
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1144774

هواشناسی افغانستان