هواشناسی دشت ژری

هواشناسی امروزدر دشت ژری، قندهار

هواشناسی دشت ژری، قندهار پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
24.04.2018 06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 20° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 32° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
25.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 33° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 30° 7 m/s
26.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 4 m/s
27.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
28.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
29.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 34° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 4 m/s
01.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 27° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتدشت ژری
عرض جغرافیایی
31.6
طول جغرافیایی
65.37
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1120672

هواشناسی افغانستان