هواشناسی کابل

هواشناسی امروزدر کابل، کابل

هواشناسی کابل، کابل پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
26.08.2016 16:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 24° 3 m/s
27.08.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain showers 1 mm 22° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 26° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
28.08.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 20° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 25° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 27° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
29.08.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 26° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
30.08.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 26° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 28° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
31.08.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 25° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
01.09.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 26° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
02.09.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتکابل
عرض جغرافیایی
34.5166667
طول جغرافیایی
69.1833333
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
3043532
Geonameid
1138958

هواشناسی افغانستان