هواشناسی Zindajan

هواشناسی امروزدر Zindajan، هرات

هواشناسی Zindajan، هرات پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
27.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 16° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 26° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 22° 7 m/s
28.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
29.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 20° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 32° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 4 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 11 m/s
01.05.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 15° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 11 m/s
02.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 7 m/s
03.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
04.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتZindajan
عرض جغرافیایی
34.3455556
طول جغرافیایی
61.7316667
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
10104
Geonameid
1120711

هواشناسی افغانستان