هواشناسی تخ زيل

هواشناسی امروزدر تخ زيل، هرات

هواشناسی تخ زيل، هرات پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
24.04.2018 01:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 24° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 29° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
25.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 16° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 7 m/s
26.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 27° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 6 m/s
27.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 19° 5 m/s
28.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
29.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 7 m/s
01.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 20° 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتتخ زيل
عرض جغرافیایی
33.26
طول جغرافیایی
62.06
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1120608

هواشناسی افغانستان