هواشناسی سلسلۀ كوه بند بيدك

هواشناسی امروزدر سلسلۀ كوه بند بيدك، هرات

هواشناسی سلسلۀ كوه بند بيدك، هرات پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
21.01.2018 17:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Light rain <1 mm 5 m/s
22.01.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
23.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 4 m/s
24.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 12° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 15° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
25.01.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 14° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
26.01.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
27.01.2018 04:30:00–10:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 12° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 12° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -1° 5 m/s
28.01.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -8° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -5° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -4° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -12° 8 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتسلسلۀ كوه بند بيدك
عرض جغرافیایی
34.09
طول جغرافیایی
62.01
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1472094

هواشناسی افغانستان