هواشناسی هرات

هواشناسی امروزدر هرات، هرات

هواشناسی هرات، هرات پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
28.08.2015 10:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 28° 7 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 31° 8 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 25° 8 m/s
29.08.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 29° 8 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 24° 6 m/s
30.08.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
31.08.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
01.09.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 24° 5 m/s
02.09.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 8 m/s
03.09.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 25° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 7 m/s
04.09.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتهرات
عرض جغرافیایی
34.34
طول جغرافیایی
62.19
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
272806
Geonameid
1140026

هواشناسی افغانستان