هواشناسی هرات

هواشناسی امروزدر هرات، هرات

هواشناسی هرات، هرات پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
01.10.2016 10:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 17° 9 m/s
02.10.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 12° 7 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 12° 5 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 23° 8 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 16° 8 m/s
03.10.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 11° 0 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
04.10.2016 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 10° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
05.10.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
06.10.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
07.10.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 5 m/s
08.10.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتهرات
عرض جغرافیایی
34.34
طول جغرافیایی
62.19
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
272806
Geonameid
1140026

هواشناسی افغانستان