هواشناسی هرات

هواشناسی امروزدر هرات، هرات

هواشناسی هرات، هرات پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
08.10.2015 10:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
09.10.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
10.10.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
11.10.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
12.10.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
13.10.2015 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
14.10.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 22° 2 m/s
15.10.2015 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 30° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتهرات
عرض جغرافیایی
34.34
طول جغرافیایی
62.19
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
272806
Geonameid
1140026

هواشناسی افغانستان