هواشناسی هرات

هواشناسی امروزدر هرات، هرات

هواشناسی هرات، هرات پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
25.04.2015 10:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 8 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 5 m/s
26.04.2015 01:30:00–07:30:24 Fair 0 mm 14° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 20° 5 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 12° 5 m/s
27.04.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
28.04.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 20° 1 m/s
29.04.2015 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
30.04.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
01.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
02.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 32° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتهرات
عرض جغرافیایی
34.34
طول جغرافیایی
62.19
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
272806
Geonameid
1140026

هواشناسی افغانستان