هواشناسی هرات

هواشناسی امروزدر هرات، هرات

هواشناسی هرات، هرات پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
27.07.2016 10:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 33° 7 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 37° 9 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 32° 8 m/s
28.07.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 27° 7 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 36° 7 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
29.07.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 29° 5 m/s
30.07.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
31.07.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
01.08.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
02.08.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
03.08.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتهرات
عرض جغرافیایی
34.34
طول جغرافیایی
62.19
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
272806
Geonameid
1140026

هواشناسی افغانستان