هواشناسی Daste Zere Kajrod

هواشناسی امروزدر Daste Zere Kajrod، هرات

هواشناسی Daste Zere Kajrod، هرات پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
26.04.2018 23:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 9 m/s
27.04.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 9 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 16° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 26° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 26° 8 m/s
28.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 20° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 16° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 3 m/s
29.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 31° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 36° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 30° 5 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 26° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 12 m/s
01.05.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 16° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 26° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 10 m/s
02.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 8 m/s
03.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتDaste Zere Kajrod
عرض جغرافیایی
33.55
طول جغرافیایی
60.8
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1120582

هواشناسی افغانستان