هواشناسی شيلۀ زبار

هواشناسی امروزدر شيلۀ زبار، هلمند

هواشناسی شيلۀ زبار، هلمند پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
27.04.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 14° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 26° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
28.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 23° 3 m/s
29.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 27° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 2 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 15° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 27° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 25° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
01.05.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 13° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain <1 mm 26° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
02.05.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
03.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 23° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
04.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 25° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتشيلۀ زبار
عرض جغرافیایی
33.09
طول جغرافیایی
64.88
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1120562

هواشناسی افغانستان