هواشناسی شيله زرك

هواشناسی امروزدر شيله زرك، غزنی

هواشناسی شيله زرك، غزنی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
18.02.2018 01:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -2° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
19.02.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
20.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
21.02.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm -1° 3 m/s
22.02.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
23.02.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain <1 mm 4 m/s
24.02.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
25.02.2018 04:30:00–10:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 3 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain <1 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain <1 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتشيله زرك
عرض جغرافیایی
33.26
طول جغرافیایی
68.04
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1120991

هواشناسی افغانستان