هواشناسی Barikak

هواشناسی امروزدر Barikak، غزنی

هواشناسی Barikak، غزنی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
14.12.2017 05:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -18° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -18° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm -10° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm -12° 1 m/s
15.12.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -16° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -18° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm -9° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -13° 1 m/s
16.12.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm -13° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -13° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm -6° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -7° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -10° 1 m/s
17.12.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm -9° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm -4° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm -4° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -9° 2 m/s
18.12.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -9° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -9° 1 m/s
19.12.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -9° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -4° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -8° 1 m/s
20.12.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -9° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -6° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm -5° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -8° 1 m/s
21.12.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -8° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm -2° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm -4° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتBarikak
عرض جغرافیایی
34.1405556
طول جغرافیایی
67.5952778
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1146960

هواشناسی افغانستان