هواشناسی بابل

هواشناسی امروزدر بابل، غزنی

هواشناسی بابل، غزنی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
30.06.2015 16:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 27° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
01.07.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 18° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 26° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
02.07.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
03.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
04.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
05.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
06.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
07.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتبابل
عرض جغرافیایی
33.01
طول جغرافیایی
67.53
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1448648

هواشناسی افغانستان