هواشناسی بابل

هواشناسی امروزدر بابل، غزنی

هواشناسی بابل، غزنی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
25.09.2016 16:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
26.09.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
27.09.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
28.09.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
29.09.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
30.09.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 0 m/s
01.10.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
02.10.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتبابل
عرض جغرافیایی
33.01
طول جغرافیایی
67.53
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1448648

هواشناسی افغانستان