هواشناسی بابل

هواشناسی امروزدر بابل، غزنی

هواشناسی بابل، غزنی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
28.02.2017 22:30:00–01:30:24 Cloudy 0 mm -6° 1 m/s
01.03.2017 01:30:00–07:30:24 Fair 0 mm -8° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm -11° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm -8° 1 m/s
02.03.2017 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm -11° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm -12° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm -9° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -11° 1 m/s
03.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm -12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm -9° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -6° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -10° 2 m/s
04.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -9° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -6° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -11° 1 m/s
05.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -12° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -8° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm -10° 2 m/s
06.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -13° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -8° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -6° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -10° 2 m/s
07.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -14° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -10° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -8° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -12° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتبابل
عرض جغرافیایی
33.01
طول جغرافیایی
67.53
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1448648

هواشناسی افغانستان