هواشناسی بابل

هواشناسی امروزدر بابل، غزنی

هواشناسی بابل، غزنی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
31.08.2016 22:30:00–01:30:24 Rain showers 1 mm 11° 1 m/s
01.09.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Light rain showers <1 mm 13° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
02.09.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
03.09.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
04.09.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
05.09.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
06.09.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
07.09.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتبابل
عرض جغرافیایی
33.01
طول جغرافیایی
67.53
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1448648

هواشناسی افغانستان