هواشناسی فراه

هواشناسی امروزدر فراه، فراه

هواشناسی فراه، فراه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
26.04.2015 10:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 27° 12 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 12 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 23° 10 m/s
27.04.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 16° 9 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 15° 6 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
28.04.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 18° 5 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 5 m/s
29.04.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
30.04.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
01.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
02.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 3 m/s
03.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 39° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 31° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتفراه
عرض جغرافیایی
32.37
طول جغرافیایی
62.11
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
43561
Geonameid
1142264

هواشناسی افغانستان