هواشناسی فراه

هواشناسی امروزدر فراه، فراه

هواشناسی فراه، فراه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
08.02.2016 10:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 18° 5 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 23° 7 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 4 m/s
09.02.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 5 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 7 m/s
10.02.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
11.02.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -3° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
12.02.2016 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm -1° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
13.02.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
14.02.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 12° 3 m/s
15.02.2016 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 11° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتفراه
عرض جغرافیایی
32.37
طول جغرافیایی
62.11
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
43561
Geonameid
1142264

هواشناسی افغانستان