هواشناسی فراه

هواشناسی امروزدر فراه، فراه

هواشناسی فراه، فراه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
29.08.2015 10:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 31° 9 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 35° 11 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
30.08.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 24° 7 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 23° 5 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 34° 10 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 29° 9 m/s
31.08.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 23° 6 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 7 m/s
01.09.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
02.09.2015 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 23° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 32° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
03.09.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 6 m/s
04.09.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 26° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
05.09.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتفراه
عرض جغرافیایی
32.37
طول جغرافیایی
62.11
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
43561
Geonameid
1142264

هواشناسی افغانستان