هواشناسی فراه

هواشناسی امروزدر فراه، فراه

هواشناسی فراه، فراه پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
26.05.2016 16:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 41° 7 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
27.05.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 40° 6 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
28.05.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 8 m/s
29.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 8 m/s
30.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
31.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 40° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
01.06.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
02.06.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتفراه
عرض جغرافیایی
32.37
طول جغرافیایی
62.11
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
43561
Geonameid
1142264

هواشناسی افغانستان