هواشناسی زرد سنگ

هواشناسی امروزدر زرد سنگ، بامیان

هواشناسی زرد سنگ، بامیان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
18.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -9° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -9° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 2 m/s
19.02.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm -4° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm -1° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm -4° 2 m/s
20.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Snow 1 mm -6° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow showers 3 mm -6° 3 m/s
21.02.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm -8° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -6° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm -8° 2 m/s
22.02.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -8° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm -4° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 1 mm -7° 2 m/s
23.02.2018 04:30:00–10:30:24 Heavy snow 5 mm -7° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Snow 4 mm -4° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow 1 mm -5° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow showers 1 mm -7° 4 m/s
24.02.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm -7° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm -4° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 2 m/s
25.02.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm -8° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -6° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm -8° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتزرد سنگ
عرض جغرافیایی
34.7
طول جغرافیایی
67.27
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
6198671

هواشناسی افغانستان