هواشناسی Zardqol

هواشناسی امروزدر Zardqol، بامیان

هواشناسی Zardqol، بامیان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
22.02.2018 23:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
23.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Light snow <1 mm -4° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Snow 2 mm -4° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Snow 1 mm -4° 1 m/s
24.02.2018 00:30:00–06:30:24 Snow 2 mm -4° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Snow 4 mm -4° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm -2° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Snow showers 3 mm -2° 1 m/s
25.02.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm -3° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm -3° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light snow <1 mm -1° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow 1 mm -1° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy snow 5 mm -1° 1 m/s
26.02.2018 04:30:00–10:30:24 Snow showers 2 mm -1° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light sleet <1 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow 4 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy snow showers 6 mm 1 m/s
27.02.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
28.02.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 3 mm 1 m/s
01.03.2018 04:30:00–10:30:24 Snow 2 mm -3° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Snow showers 1 mm -1° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow 3 mm -1° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow showers 2 mm -3° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتZardqol
عرض جغرافیایی
34.0311111
طول جغرافیایی
66.9516667
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1120901

هواشناسی افغانستان