هواشناسی كوتی

هواشناسی امروزدر كوتی، بامیان

هواشناسی كوتی، بامیان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
17.01.2018 12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm -9° 3 m/s
18.01.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm -9° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -9° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm -3° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 1 m/s
19.01.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm -8° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -9° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -7° 1 m/s
20.01.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
21.01.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -3° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -3° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -9° 4 m/s
22.01.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -10° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm -5° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm -9° 2 m/s
23.01.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -14° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -8° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -7° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm -15° 2 m/s
24.01.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm -8° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -7° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتكوتی
عرض جغرافیایی
34.4625
طول جغرافیایی
66.9594444
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1120480

هواشناسی افغانستان