هواشناسی خان دود

هواشناسی امروزدر خان دود، بدخشان

هواشناسی خان دود، بدخشان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
21.09.2017 13:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Light rain <1 mm 10° 0 m/s
22.09.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 11° 1 m/s
23.09.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
24.09.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
25.09.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
26.09.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 13° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
27.09.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 13° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
28.09.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتخان دود
عرض جغرافیایی
36.9488889
طول جغرافیایی
72.3169444
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
5521
Geonameid
1137148

هواشناسی افغانستان