هواشناسی Darya-i- Zardew

هواشناسی امروزدر Darya-i- Zardew، بدخشان

هواشناسی Darya-i- Zardew، بدخشان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد افغانستان. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
17.02.2018 23:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
18.02.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
19.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain <1 mm 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Light rain <1 mm 1 m/s
20.02.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 11° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain showers 1 mm 1 m/s
21.02.2018 04:30:00–10:30:24 Rain 3 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
22.02.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
23.02.2018 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 11° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
24.02.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain <1 mm 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain showers 1 mm 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعاتDarya-i- Zardew
عرض جغرافیایی
37
طول جغرافیایی
70.85
منطقه زمانی
Asia/Kabul
جمعیت
0
Geonameid
1120923

هواشناسی افغانستان